ANBI

ANBI VGO-West Nederland

Op deze pagina vindt u de informatie van onze vereniging met betrekking tot de ANBI-status.

Vereniging Gereformeerd Onderwijs West Nederland (VGO-WN)

KvK-nummer: 64538958

RSIN: 855709728

Adres: Schutter 9, 2665 WD, Bleiswijk

Doelstelling van de vereniging: 

1 De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van gereformeerd onderwijs voor alle schoolgaande kinderen/jeugd uit de DGK overeenkomstig de  grondslag welke in art. 2 van de statuten is geformuleerd.
2 Zij tracht dit doel te bereiken door de stichting en in stand houden van één of meer instellingen die activiteiten verrichten voor het gereformeerd onderwijs.

Beleidsplan (zie onder)

Bestuurders:

Voorzitter: A. van Egmond

Seretaris: S.K. van Egmond-Huizinga

Penningmeester: P.C. de Marie-Kegel

Algemeen adjunct: J.G. Bezemer

Beloningsbeleid: Onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Zie onderstaand document

Financiële verantwoording: Zie onderstaand document